ข่าวสาร จากวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกสารต่างๆ
คำสั่งวารสารวิทย์-เทคโน-มมส.-final..
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..


 ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศจาก วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องรูปแบบการเขียนอ้างอิง บทความที่ส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านระบบ ThaiJo การเขียนอ้างอิงให้เปลี่ยนจากรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) เป็นรูปแบบของ APA Style ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป